Markedsføringsloven har i mange år været en juridisk gråzone, hvis man ser på den i forhold til markedsføring på Facebook. I November 2011 sendte Forbrugerombudsmanden et “Standpunkt for markedsføring via sociale medier” til høring. Disse hypotetiske retningslinjer har dog fået massiv kritik, og selvom de blev gennemført, ville det stort set blive umuligt for Forbrugerombudsmanden at håndhæve reglerne. Derfor har jeg valgt at se bort fra dette standpunkt i denne artikel, og i stedet tage udgangspunkt i den nuværende (februar 2012) markedsføringslov samt spamvejledning.

En oversigt

Ja, det er som udgangspunkt kun offentlige og private virksomheder, der skal overholde markedsføringsloven. Dette ses tydeligt:

§ 2. Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.”

Politikere, musikere og andre kunstnere, anmeldere, journalister, velgørenhedsorganisationer samt fangrupper og hadegrupper skal ikke overholde markedsføringsloven.

Selvom der ikke direkte står noget om sociale medier i markedsføringsloven (02-02-2012), er der stadig flere steder i markedsføringsloven, som især er relevante i forhold til Facebook.:
§ 1 God markedsføringsskik
§ 4 Skjult reklame
§ 6 Spam
§ 8 Børn og unge
§ 9 Salgsfremmende foranstaltninger

§ 1 God markedsføringsskik

§ 1 “Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

Ligeledes bør Facebooks konkurrenceregler overholdes.

§ 4 Skjult reklame

“En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medium, den bringes”
Det skal altså fremgå tydeligt på en Facebook side, hvis en virksomhed står bag. Et godt eksempel er Pingvin, hvor det både af forsiden og informationssiden tydeligt fremgår, at det er Carlsberg Danmark A/S, der står bag.

§ 6 Spam

§ 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Der er forskellige former for elektronisk post. Men hvad er spam på Facebook?

“Markedsføringslovens § 6, regulerer direkte markedsføring. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at ved direkte markedsføring forstås, at den erhvervsdrivende henvender sig til en eller flere bestemte personer, en bestemt postadresse, eller et bestemt telefonnummer eller lignende. Denne betingelse må anses for opfyldt, når der rettes henvendelse til en bestemt adressat/profil på Facebook.

Altså, ved direkte henvendelse til en persons indboks uden personens samtykke, anses meddelelsen for spam. Man må derfor ikke sende beskeder ud via det interne mailsystem,
Dog er indlæg på brugernes “vægge” ikke omfattet af § 6, hvilket betyder at man gerne må skrive statusopdateringer på sin virksomhedssides væg.

Virksomheder må ikke præmiere folk for at invitere deres Facebook venner til virksomhedens Facebook side eller begivenhed. Forbrugerombudsmanden skriver følgende om dette:

“Hvis en erhvervsdrivende opretter en profil på Facebook, skal markedsføringslovens regler ligeledesoverholdes – dvs. at erhvervsdrivende bl.a. ikke kan præmiere sine ‘venner’ for at tippe andre vennerom profilen.”

Forbrugerombudsmanden har ligeledes i en konkret sag udtalt, at det er i strid med § 6 at præmiere Facebook-brugere for at benytte en såkaldt “Synes godt om”-knap på f.eks. en hjemmeside, såfremt at det der deles indeholder reklame.

§ 8 Børn og unge

Der skal tages ekstra hensyn, når der markedsføres mod unge. Da mange unge bruger Facebook skal man derfor være ekstra sikker på, at man f.eks. ikke opfordrer til druk, stoffer eller andre rusmidler. Man må heller ikke bruge frygt og overtro som virkemidler.

§ 9 Salgsfremmende foranstaltninger

Hvis du skriver et tilbud ud på din virksomheds Facebook side, skal tilbudsbetingelserne være klare og let tilgængelige for forbrugerne.

Der er mere endnu

Ifl. “ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation” skal virksomheders markedsføring nemlig også overholde Facebooks vilkår:

Artikel D4
“De vilkår, der gælder for elektroniske medier med regler eller standarder for tilladt kommercieladfærd, eksempelvis nyhedsgrupper, diskussionsfora eller opslagstavler og server software tilredigering af hjemmesideindhold, skal respekteres. Kommerciel kommunikation, der sendes tilsådanne offentligt tilgængelige fora, er kun tilladt, såfremt det fremgår direkte eller indirekte af det pågældende forum eller website, at sådanne henvendelser accepteres.”

Kilder:
Forbrugerombudsmandens spam-vejledning 2010
Forbrugerombudsmanden.dk
ICC´s kodeks for reklame og markedskommunikation

Desværre er der mange, der måske bryder loven. Her er nogle eksempler:

Ski Danmark
Her er et eksempel på en virksomhed, som præmiere folk for at invitere deres venner.

 

Knoldø
Føtex præmierede sine ansatte med et påskeæg til gengæld for at invitere venner til Knoldø-universets Facebook side.